Klasy Informatyczno - Medialne

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

Klasa Informatyczno Medialna (KiM), to innowacja pedagogiczna realizowana w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu od roku szkolnego 2017/2018 na poziomie klasy IV do VIII. Innowację tą prowadzi w klasach KiM - mgr Bartłomiej Zbączyniak. Celem innowacji jest:

- rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.

- programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi. Myślenie komputacyjne.

- posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywanie obliczeń i programów.

- rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami.

- przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego; ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Klasa Informatyczno Medialna realizuje program w wymiarze dwóch godzin: informatyka oraz programowanie, a także dodatkowo 8 godzin (dla zespołu, złożonego z 4 uczniów), po 4 godziny na każdy semestr.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia rozpoczęła I klasa KiM

kim2017klasased
Wychowawca: mgr Dominika Grudzień- Porwolik

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia rozpoczęła II klasa KiM
kim22018rfrt
Wychowawca: mgr Barbara Foryś

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia rozpoczęła III klasa KiM

Wychowawca: Elżbieta Dobrzycka

Klasa 5

Klasa 7